Specialist in het bestrijden van schimmels door condensatie

schimmel op muur

Schimmels en zwammen in het algemeen

Schimmels zijn ééncellige of meercellige levensvormen die het best gedijen in vochtige omgevingen. In huis komen ze dus het meest voor in vochtige ruimtes waar condensatie optreedt door een gebrek aan ventilatie. We denken hierbij vooral aan schimmel in badkamers, keukens en slaapkamers. Schimmels kunnen hier welig floreren in hoeken en kieren, op natte muren, op plafonds, achter kasten, onder vensterbanken... Wanneer de condensatie niet aangepakt wordt, breiden de schimmelvlekken zich steeds verder uit en vreten ze de aangetaste schimmel muur ook in de diepte aan.

Schimmels ten gevolge van condensatie blijven meestal beperkt tot de vochtige probleemplaatsen zelf. De huiszwam daarentegen verspreidt zich over heel de woning en tast daarbij alle houten bouwelementen aan, vaak met katastrofale gevolgen.

Gezondheidsrisico's bij schimmelvorming

Schimmels en vooral de sporen die ze in de lucht verspreiden, kunnen zeer belastend zijn voor de gezondheid. Zo is het bewezen dat schimmelgroei op vochtige muren aanleiding kan geven tot het ontwikkelen van gezondheidsproblemen of tot het versterken van reeds aanwezige ziektebeelden. Het betreft hier vooral ademhalingsproblemen, infecties van de luchtwegen, astma-aanvallen, allergische rhinitis en sinusitis... Uit een recent onderzoek van de Universiteit Gent is zelfs gebleken dat bepaalde schimmels zeer gevaarlijke stoffen (mycotoxinen) afscheiden die kankerverwekkend zijn.

Zwangere vrouwen, ouderen en kinderen lopen een verhoogd risico voor de schadelijke gevolgen van een schimmel muur of schimmel plafond. Indien kinderen veelvoudig worden blootgesteld aan schimmels dan heeft dit een negatief effect op het ontwikkelen van allergieën op latere leeftijd.

De toxische en allergische effecten van de muur-schimmels zijn uiteraard voor niemands gezondheid aan te raden.